Dotarea cu echipamente noi și eco-eficiente pentru extinderea activității

              Description: Untitled            Description: sigla_guv_coroana_albastru_fundal alb     Description: Logo_color_SVO_slogan     Description: Logo-IS-color-mm11c4tuo33e6fy036avle2twnw16bk5djvs2a5ips

 

 

 

Titlul proiectului: Dotarea cu echipamente noi și eco-eficiente pentru extinderea activității

Denumirea beneficiarului: S.C. KIMAVILL S.R.L.

Scopul: Achiziția de echipamente și utilaje noi pentru diversificarea activității și a produselor fabricate de S.C. Kimavill S.R.L. cu scopul de a-și crește numărul de clienți și segmentul de piață pe care activează.

Obiectivele specifice: Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Demararea activității de producție a bidoanelor de plastic în decursul celor 20 de luni de la semnarea contractului de finațare, prin achiziția unei linii de suflat sticle și bidoane cu volume între 0,25 l și 5 l, a unei linii de suflat bidoane de 11 l și 19 l și a unui miniîncărcător. Pentru realizarea proiectului s-a încheiat un contract de consultanță și vor fi efectuate activitățile de publicitate obligatorii. 2. Creșterea numărului mediu de angajați cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, prin crearea de 5 locuri de muncă noi, pentru a asigura resursele umane necesare operării utilajelor și echipamentelor prin proiect, unul dintre aceste locuri de muncă nou create va fi destinat unei persoane din categorii defavorizate, persoana care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă, investiția incluzând astfel măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament. 3. Colectarea selectivă a deșeurilor prin achiziționarea pe parcursul celor 20 de luni de implementare a proiectului, a unui set de 3 eurocontainere pentru colectarea selectivă: albastru pentru hârtie și carton, galben - pentru deșeuri de metal și plastic, verde - pentru sticlă, urmărind protejarea mediului înconjurător și economisirea resurselor naturale ale planetei.

Rezultatele: 1. Angajarea a 5 persoane în cadrul societății, care vor fi implicate în operarea utilajelor și echipamentelor ce urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului, pentru buna desfășurare a activității viitoare de producție, contribuind astfel la creșterea competitivității acesteia, reducerea ratei șomajului, creșterea nivelului de trai al populației, facilitarea inserției pe piața muncii și promovarea egalității de șanse și tratament. 2. Îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea gradului de recuperare selectivă a deșeurilor în urma achiziționării setului de eurocontainere și a încheierii contractului cu o firmă pentru colectarea deșeurilor. 3. Achiziționarea utilajelor și echipamentelor necesare pentru începerea activității de producție idoane din plastic, ce va contribui la îndeplinirea primului obiectiv specific menționat. Pentru a se realiza cu succes implementarea proiectului se va încheia un contract cu o firma de consultanță și se  vor realiza activități obligatorii de publicitate. Această achiziție va conduce la dezvoltarea societății și la creșterea competitivității acesteia pe piață.

Perioada de implementare: 01.04.2017 – 31.07.2019

Valoarea totală a proiectului: 964.352,94 lei

Finanțarea nerambursabilă: 648.304,50 lei

Valoarea contribuției europene (FEDR): 551.058,82 lei

Contribuția națională: 97.245,67 lei

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

 www.fonduri-ue.ro

 

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro